XVI Trobada de l’antiga diòcesi de Tortosa

XVI Trobada de l’antiga diòcesi de Tortosa
XVI Trobada de l’antiga diòcesi de Tortosa

Editorial

La «Trobada d’entitats i associacions culturals de l’antiga diòcesi de Tortosa» és una de les moltes trobades de centres d’estudis i associacions similars que durant l’any tenen lloc amb concrecions territorials molt diverses. Algunes d’àmbit comarcal estricte, d’altres fins i tot més reduïdes a un veïnatge geogràfic o històric concret, d’altres amb visió de comarca natural que aglutina un ampli territori dividit per administracions comarcals diferents, algunes —com la de Girona— s’emmarquen en les comarques que personalitzen i configuren l’àmbit provincial i altres —la de Lleida— van fins i tot més lluny d’això ja que inclouen comarques de comunitats frontereres veïnes i Andorra, i finalment algunes tenen la voluntat de convocar entitats i persones que es belluguen entre les diverses valls d’un sistema muntanyós tant immens com són els Pirineus. Una gran diversitat de formes i maneres de concretar les trobades que respon a les diversitats històriques, geogràfiques i demogràfiques inherents a cada espai territorial i també a les realitats associatives que les convoquen o hi participen.

La trobada de l’antiga diòcesi de Tortosa es va celebrar el passat dia 30 de novembre a Ares del Maestrat, una població situada a gairebé 1.200 m. d’altitud en constant davallada demogràfica, que ha passat de més de 2.000 habitants a principis del segle xx als 190 censats l’any passat i, com ens van dir, molts menys residint-hi tot l’any. A la trobada hi estaven convidades persones i entitats de les comarques de les Terres de l’Ebre, el Priorat, el Matarranya, el Maestrat i els Ports. Un extens territori, dividit en tres comunitats autònomes que va des de zones altes i muntanyoses fins a la línia de costa o del Delta. Unes terres de cruïlla i de continuïtats en les que els centres d’estudis juguen un paper cabdal en propiciar la confluència i el coneixement recíproc a una banda i l’altra de les fronteres autonòmiques, alhora que configuren i encadenen relacions necessàries i imprescindibles entre el País Valencià, Catalunya i la Franja.

El marc d’Ares, d’una bellesa excepcional, fou idoni per tractar durant la trobada «el despoblament de les zones rurals a l’antiga Diòcesi de Tortosa» problema que afecta a la major part dels municipis d’aquest territori. Problema que els centres d’estudis i associacions culturals aborden com un tema prioritari amb confluència, com es va constatar en el programa, amb propostes vingudes de les Jaume I de Castelló i Rovira Virgili de Tarragona / Reus. Una jornada que es carregà d’esperances amb propostes de «nova ruralitat».