Amb convicció

Editorial

El diccionari de l’IEC defineix el mot «convicció» com l’acció de convèncer o de convèncer-se; l’efecte. Probablement en el món cultural associatiu on estem inserits com a centres d’estudis i on ens desenvolupem individual i col·lectivament, la convicció ha estat i és una condició indispensable. Per haver-los creat en una expansió encomanadissa al llarg dels anys, per haver-los mantingut actius i per haver-los portat fins al present amb capacitat de projecció. Convicció per a convèncer i per a convèncer-se. Dues accions indispensables. Per a convèncer primer cal estar convençut.

Aquesta convicció és la que ens ha dut a terme a treballar, des de la CCEPC, per a establir acords amb altres col·lectius associatius potents com la Federació d’Ateneus de Catalunya

En el context de la societat actual ens pot semblar que tot funciona des d’una concepció consumista que posa contra les cordes el mateix planeta. De ben segur que amb l’obsessió del creixement continu, com si no existissin els límits, el sistema economicosocial actual ha entrat en una crisi que requerirà unes sòlides conviccions per a trobar unes noves formes organitzatives i unes conductes molt més respectuoses amb nosaltres mateixos com a éssers humans i amb tot el planeta. Entenem que la sociabilitat estructurada a l’entorn de la cultura i el coneixement hi pot jugar un paper fonamental. Ens cal tenir la capacitat de convèncer-nos i de convèncer, en primer lloc, que les actituds especulatives i depredadores condueixen al col·lapse i, en segon lloc, comprendre i contribuir a fer entendre que la plenitud de la vida humana es troba situada en uns altres paràmetres.

A vegades ens pot semblar que des de les nostres realitats locals, des dels nostres espais de vida, la sociabilitat que ajudem a construir té poca força davant de determinats entorns consumistes abassegadors i despersonalitzadors. I les nostres conviccions ens poden semblar febles, impotents o insuficients. La construcció d’àmbits de sociabilitat en xarxa, que ens posen en contacte i ens interrelacionen, ens donen la mesura de la importància local i global del manteniment de les conviccions com a punt des d’on projectar la nostra gestió associativa.

Aquesta convicció és la que ens ha dut a terme a treballar, des de la CCEPC, per a establir acords amb altres col·lectius associatius potents com la Federació d’Ateneus de Catalunya, fent costat a la proposta de laseva integració al patronat de l’IRMU, per a poder bastir junts sinergies de col·laboració i enfortiment.

Altrament, l’aposta d’edició de la versió digital de la revista Frontissa, amb noves seccions, serveix per a acostar-nos a realitats associatives, culturals i territorials, i a opinions formades des de les conviccions arrelades i desenvolupades al llarg dels territoris de parla catalana, dels quals formem part.