Recerques. Història, economia, cultura. Núm. 80.

DD.AA.


Editorial: Associació Recerques / Universitat de València. València, 2022
ISBN: 0210-380X

Aquest primer número de 2022 de ‘Recerques’ conté un recull miscel·lani d’articles. Comença amb el text de Pedro Rújula “Contrarrevolució primerenca al Trienni Liberal: Saragossa, 14 de maig de 1820”, que se suma a les aportacions d'aquesta temàtica del número monogràfic anterior. Després, s’inclouen els articles de Rosa Maria Gil “El somni del Cuerpo de Arquitectos Municipales de España, una experiència associativa professional de clara voluntat tecnocràtica 1928-1950”; de Conchi Villar “Treballar ‘a les llaunes’: polítiques de contractació, condicions laborals i gènere a la indústria metal·lúrgica de Barcelona, 1920-1978”; de Carles Gorini Santo “Confiscació, Guerra Civil i repressió al ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona”; d’Agustí Agramunt i Ramon Arnabat “Castigar, atemorir i silenciar. L’abast de la primera repressió franquista a Catalunya (1938-1948)”; i, finalment, el de Miquel Quetglas, Carles Manera, Ferran Navinés i José Pérez-Montiel “Els costos de transició a economies de serveis: el cas de l’economia balear com una invitació al debat”. El número es completa amb un seguit de ressenyes de novetats bibliogràfiques.