El patrimoni industrial a la Cerdanya. Vuitanta-dos elements del patrimoni industrial a la Baixa Cerdanya

Josep Maria Prat Forga (coord.).


Editorial: Institut d'Estudis Ceretans, 2022
ISBN: 978-84-09-40986-0

Compra'l

Aquest llibre ha estat editat per l'Institut d'Estudis Ceretans l'any 2022 com a conclusió d'un projecte de recerca, finançat per l'Institut Ramon Muntaner l'any 2021, amb l'objectiu de donar a conèixer al gran públic quina ha estat l'evolució de la indústria a la comarca de la Cerdanya al llarg dels segles, i tornar a valorar un patrimoni industrial cada vegada més oblidat, ja que ens trobem davant una comarca on el sector industrial sempre s'ha considerat feble. Primer, enfront de la seva agricultura i ramaderia. Després, per la supremacia absoluta dels serveis, la construcció de segones residències i el turisme.

Per fer-ho, el llibre de 142 pàgines a color, després de la presentació escrita pel president de l'Institut, Sr. Tomàs Torrent Palou, i una breu introducció on s'explica el procediment realitzat per obtenir les dades exposades en el llibre i aprofitar per agrair a les diferents persones que d'alguna manera han ajudat a fer-ho possible, està dividit en tres grans apartats.

El primer, inclou un resum força complet de l'evolució històrica del sector industrial a la comarca, amb dos períodes molt definits. El preindustrial, que agafa des del Neolític fins a la Revolució Industrial, i el pròpiament industrial, que va des de la Revolució Industrial fins als nostres dies, i que al seu torn està dividit en cinc grans apartats sectorials: la indústria tèxtil i les colònies industrials, la indústria extractiva, la indústria agroalimentària, la indústria generadora d'electricitat i un cul-de-sac que inclou la resta de sectors industrials que han estat presents a la comarca. Aquest extens apartat sobre l'evolució industrial de la Cerdanya conclou amb una extensa bibliografia consultada.

El segon gran apartat del llibre està centrat a presentar, catalogar i fotografiar vuitanta-dos elements del patrimoni industrial a la Baixa Cerdanya, la part espanyola de la comarca. Per fer-ho, s'han seleccionat els següents subsectors i elements patrimonials: 12 forns de calç i de ciment; 11 rajoleries i teuleries; 25 molins fariners; 9 serradores; 5 fargues; 5 indústries agroalimentàries; 8 centrals elèctriques; 5 indústries tèxtils; i 2 altres tipus d'indústries.

El tercer gran apartat serveix per visualitzar geogràficament la situació de cada un dels 82 elements seleccionats sobre un mapa físic de la comarca.