Ripacurtia. Revista pirinenca del Centre d’Estudis Ribagorçans

Diversos autors


Editorial: Centre d’Estudis Ribagorçans
Col·lecció: Fronteres. De la política al fet social, religiós i artístic. Núm. 1
ISBN: 978-84-120042-6-7

Al llarg de la primera dècada del s. XXI el Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib) s’ha caracteritzat, entre d’altre coses, per la publicació anual de la revista Ripacurtia. Així doncs, entre els anys 2003 i 2008 es varen publicar sis números que, a grans trets, van tractar aspectes com; l’identitat i la despoblació del territori ribagorçà; el paper de la dona dins de l’àmbit social i cultural pirinenc; i diversos aspectes històrics tant de l’àrea pirinenc com de les terres catalanes i aragoneses. Malauradament, a causa la recessió econòmica que es va iniciar l’any 2008, la publicació de la revista es va veure aturada.

Enguany, l’any 2019, el CERib ens ofereix, com els mateixos expliquen, una “segona etapa” de la revista Ripacurtia. L'objectiu d'aquest nou projecte es centra en: potenciar la cultura i recerca tant locals com comarcals; enfortir la visibilitat de les àrees pirinenques; i recolzar els nexes de memòria que uneixen les àrees catalanes i aragoneses. En resum, intenta trobar una resposta a tots aquells "buits d'anàlisi necessaris per als territoris d'interès de la revista".

En el número en qüestió es tracten aspectes que abracen tant problemàtiques històriques com lingüístiques, passant també per temàtiques antropològiques i geogràfiques. Alguns títols a destacar, tot i que en podríem seleccionar d’altres, són: Migraciones en Benabarre durante la época moderna (1566-1792) (Ajates Cónsul, J.A.. i Salas Ausens, J.A.); Los tratados de los Pirineos: una revisión de la diplomacia entre 1598 y 1659 (Ramo Antón, A.C.); Els catalanoparlants, els diglòssics i els monolingües. Grups sociolingüístics a la Franja (Sorolla, N.); L’evolució glacial a la Coma de Burg (Pallars Sobirà) (Vizcaíno, A., Pèlachs, A.)

Així doncs, amb aquesta proposta el CERib ens presenta la continuació d’un projecte que, havent nascut l’any 2003, ha tornat a l’impremta amb la intenció de tornar a ser una publicació permanent.

 

Arnau Navarro López del Castillo