El món associatiu a Sant Andreu de Palomar. Les entitats andreuenques (1852-1939)

PETIT i GIL, Jordi; VINYES i ROIG, Pau


Editorial: Centre d'Estudis Ignasi Iglésias
Col·lecció: Llibre de Finestrelles, 12
ISBN: 978-84-09-26576

El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias acaba de publicar el llibre El món associatiu a Sant Andreu de Palomar. Les entitats andreuenques (1852-1939) dins la col·lecció de monografies Llibres de Finestrelles, en el qual els autors, els historiadors andreuencs Jordi Petit i Gil i Pau Vinyes i Roig, presenten un exhaustiu exercici d’historiografia andreuenca per tal de donar a conèixer l’entramat associatiu de Sant Andreu.

El llibre presenta més de 260 fitxes d’associacions ordenades segons la funció associativa que exercien (religiosa, política, cultural, esportiva, musical, econòmica, cooperativa etc.). Les fitxes detallen informació històrica de cadascuna d’elles fruit d’un intens treball de documentació en arxius, hemeroteques i bibliografies que ha permès tenir accés a gran quantitat d’informació en forma de documents i fotografies. A més, en les fitxes també s’hi descriu el context històric del moment de creació i evolució de l’entitat.

El període temporal d’aquesta publicació s’inicia a mitjans del s. XIX, època en què el context polític propicià l’eclosió d’un món associatiu que anava més enllà de les entitats de finalitat religiosa, fins llavors la gran majoria, i en el qual sorgiren societats corals, mútues obreres, cooperatives, ateneus, etc. I acaba l’any 1939, any de finalització de la Guerra Civil espanyola, quan amb el triomf dels feixistes es clausuren les entitats amb un passat republicà, esquerrà i catalanista.

Tal com remarquen els autors en la introducció, el llibre vol recordar i recuperar el llegat associatiu andreuenc per tenir documentat un passat col·lectiu que ens permeti entendre i reflexionar què és i què ha estat el nostre poble. Així mateix, també s’indica que, com tot exercici de recerca històrica, queda obert a la nova documentació que pugui anar apareixent.

 

Xavier Aragall Flaqué