Els orígens del moviment veïnal de LLeida. Lluita i reivindicació ciutadanes

TORRELLES MONTANUY, Àngels / CLOSA SALINAS, Francesc


Editorial: FAVLL / Ajuntament de Lleida / Diputació de LLeida
ISBN: 978-84-09-14180-7

La FAV de Lleida, amb el suport de la Paeria i de la Diputació de Lleida, ha publicat el llibre Els orígens del moviment veïnal de Lleida. Lluita i reivindicació ciutadanes, en el qual els autors, l’educadora social i psicopedagoga Àngels Torrelles i l’historiador Francesc Closa, fan una primera aproximació exhaustiva i rigorosa als orígens, evolució i consolidació del ric i heterogeni entramat associatiu veïnal ilerdenc. Una visió que s’inicia als anys 50-60 del segle XX i que arriba fins al segle XXI.

L’obra s’emmarca en un ampli projecte de recuperació i difusió de la memòria històrica, hemerogràfica, documental i fotogràfica vinculada als líders i reivindicacions veïnals. Els primers resultats han estat l’organització d’exposicions fotogràfiques, un catàleg i el aquest llibre.

La primera part analitza conceptualment i de manera exhaustiva -emprant com a base fonts arxivístiques públiques i privades- les causes del seu origen, els seus principals lideratges, dificultats i relacions amb el teixit associatiu local durant el tardofranquisme amb la voluntat d’aconseguir anhels conjunts: la democratització del país, la defensa els drets ciutadans i la millora de la qualitat de vida als barris i partides de la ciutat. Hi destaca el capítol dedicat exclusivament al rellevant paper jugat per les dones en la configuració del moviment i un exhaustiu recull bibliogràfic monotemàtic.

La segona part reprodueix 46 transcripcions de les entrevistes realitzades als principals actors que han configurat la gènesi i consolidació del moviment veïnal lleidatà. Parlen dels seus orígens en una conjuntura històrica adversa i alhora convulsa durant els anys del desarrollismo, de les múltiples dificultats amb què toparen i de les innumerables fites aconseguides que han ajudat a consolidar una democràcia més participativa i a bastir una ciutat més justa socialment, verda, equitativa urbanísticament i integradora.

Els orígens del moviment veïnal de Lleida és, en definitiva, una interessant aportació per entendre i reflexionar sobre el paper dels veïns de base com aglutinadors de reivindicacions i definidors dels canvis democràtics de la societat lleidatana.

Josep Manuel Martínez París

Historiador