Gotims. Notes històriques de Subirats

DD.AA.


Editorial: Centre d’Estudis de Subirats; Ajuntament de Subirats. Subirats. 2021
ISBN: 978-84-946740-8-2

El març del 2020, enmig del confinament domiciliari decretat arran de la pandèmia per la COVOD-19, en Josep Mata Massana, president del Centre d’Estudis de Subirats (CESUB), va proposar als membres de l’entitat de redactar tot un seguit de relats breus, de to divulgatiu, sobre aspectes diversos del municipi: persones, institucions, fets o llocs significatius que tinguessin relació amb Subirats. La intenció inicial era penjar-los al web de l’Ajuntament perquè qui hi estigués interessat descobrís aspectes del municipi i se li fes més portable el tancament a casa. Naixien així els Gotims Subiratencs.

Atesa la bona acollida que van tenir (en la versió inicial al web i després llegides a la ràdio), i a propòsit de la commemoració del desè aniversari de la constitució del Centre d’Estudis de Subirats, es va creure que seria interessant convertir aquells textos en una publicació col·lectiva, editada per l’Ajuntament. Així, es donaria a conèixer i es difondria d’una manera més àmplia el llegat històric, antropològic i paisatgístic de Subirats.

Els Gotims han estat una feina col·lectiva del membres del CESUB, tant de la tria dels temes com de la redacció. Els capítols estan distribuïts en tres parts: en la primera hi ha les notes relacionades amb persones o institucions del municipi; en la segona, les que fan referència a fets històrics; i finalment, en la tercera, les que parlen de llocs o paratges amb valor natural o paisatgístic. Dins de cada part, i en la mesura del possible, estan organitzats cronològicament.

A més, cal destacar la contribució de Sergi Buchholz com a artífex del disseny de la coberta i la d’Helena Llongueras Sueiro amb les il·lustracions de les portadelles interiors.

Així, doncs, els Gotims volen ser una contribució del CESUB al coneixement i la difusió del llegat col·lectiu (històric, antropològic, paisatgístic) de Subirats, just quan l’entitat celebra el seu desè aniversari.

Isidre Ferré