La recerca en estudis locals i el seu posicionament

Institut Ramon Muntaner

La recerca en estudis locals i el seu posicionament
La recerca en estudis locals i el seu posicionament

En els darrers anys s’està fent una aposta decidida per posar en valor els estudis locals, la producció científica generada, coordinada o incentivada des dels centres i instituts d’estudis de recerca local i comarcal. Es tracta d’una recerca que se centra en el fet local però que aporta claus per al coneixement i l’anàlisi global. En general, hi ha mètode i hi ha rigor. Sovint es tracta de recerques polièdriques que són el resultat del potencial investigador i de la formació de diferents membres d’una entitat.

Quines línies estratègiques s’estan desenvolupant per tal de fer-la visible i valoritzar-la?

Les dividirem en 3 blocs

Incentivació de la recerca

Els congressos, les jornades, els cursos, els cicles de conferencies i els seminaris són les fórmules que més habitualment s’utilitzen des del món dels estudis locals per a incentivar la recerca, generar debat i compartir els resultats. No són fórmules innovadores, de fet es reprodueixen models acadèmics. La seva característica principal seria la preocupació perquè els resultats transcendeixin, per adaptar els formats i la manera de comunicar els resultats de forma que arribi al màxim de persones possible, siguin de l’àmbit acadèmic siguin de l’entorn proper dels investigadors que presenten els seus treballs. A més a més, es fa una aproximació als temes des de moltes disciplines i així s’ofereix la possibilitat de compartir, contrastar i complementar la informació.

Aquesta tardor n’hem tingut alguns exemples:

L’XIè Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs dedicat als «Pobles abandonats als Pirineus» celebrat a la Seu d’Urgell, amb més d’un centenar d’assistents i més d’una trentena de noves aportacions entorn al tema i que s’incardina amb un projecte de recerca que s’està concretant per al conjunt dels territoris de parla catalana.

El II Congrés Internacional «Els Jocs en la Història» celebrat a Castelló a principis de novembre amb el títol «La diversitat lúdica a l’escola i en el temps lliure» en què van participar més de cent persones en les activitats acadèmiques i entorn a 600 també sumant la part pràctica. Van assistir persones de 7 països diferents i 4 continents.

La II jornada d’historiografia local «Els orígens de l’època contemporània. Primera meitat del segle XIX». Una jornada pensada des de la Coordinadora de Centre d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner i l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb l’objectiu de fer aflorar tota la producció bibliogràfica que des del món local s’ha produït entorn a una època o un esdeveniment històric, des del més general al més local, tenint com a àmbit d’estudi els territoris de parla catalana i generant un espai de debat que enriqueix les anàlisis proposades pels ponents.

I el darrer exemple és el «IV Simposi Internacional Focs Festius a la Mediterrània» que es va celebrar a Andorra la Vella amb el títol «Simbologies i rituals al voltant del foc». Investigadors vinculats a temes de cultura popular reflexionen any rere any sobre un determinat aspecte relacionat amb el Foc festiu.

Aquestes propostes són també espais de sociabilitat que a més a més propicien l’intercanvi d’informació, les col·laboracions i noves línies de treball.

 

Acompanyament a la recerca

Al llarg de l’any des dels centres d’estudis i des de l’Institut Ramon Muntaner es convoquen més d’una seixantena de premis, beques i ajuts a la recerca, iniciatives que estarien a cavall entre la incentivació i l’acompanyament.

Hi ha beques a investigadors universitaris, a treballs de recerca de batxillerat, a cicles formatius. De vegades són l’impuls per una trajectòria investigadora incipient, d’altres són contribucions a desenvolupar temes específics vinculats a trajectòries consolidades. Però sempre són contribucions que permeten ampliar el coneixement sobre la història, el patrimoni, la literatura, la llengua, la cultura popular... d’un determinat territori i que posteriorment reverteixen en la població local en forma de publicació, conferència o exposició.

En el cas de l’IRMU, destaquem la nova convocatòria Ajut a la recerca «Francesc Salvà o Campillo» que es convoca conjuntament amb el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. També destaquem el Premi de Recerca «Ramon Muntaner» que es convoca en el marc dels Premis de Recerca Jove de l’AGAUR i que persegueix incentivar els estudis locals entre els més joves com una manera d’aproximar-los al món dels centres d’estudis.

 

Visibilitat de la recerca

I el pas final és fer accessible i visibilitzar tota aquesta recerca, ja que sense que es donin aquests dos elements difícilment hi podrà haver un reconeixement des d’altres àmbits d’investigació científica, com poden ser les universitats, o des d’altres institucions i administracions.

En aquest sentit, s’estan fent passos importants. Des de la creació de RACO.cat l’IRMU ha incentivat i facilitat la presència de les publicacions periòdiques científiques dels centres d’estudis en aquest repositori. A més a més, es realitza tot un servei d’assessorament a les entitats que així ho sol·liciten per a incorporar millores estructurals i de procediment en les revistes que facin possible la seva incorporació en els índexs d’avaluació que tenen repercussió en el currículum acadèmic com CARHUS+. A més a més, es fa el seguiment de l’actualització dels llistats i es presenten al·legacions fonamentades en l’anàlisi tant de la normativa aplicada com de cadascuna de les revistes. A més a més, s’actualitzen les dades de les revistes a l’índex MIAR i darrerament, s’ha signat un conveni amb la Universitat de la Rioja per tal que els continguts de les revistes també estiguin indexats a Dialnet. Són passos lents, amb resultats que van degotejant, però vistos en conjunt suposen un abans i un després per al posicionament de la recerca feta des del món local.

En la mateixa línia, s’ha treballat aquests dos darrers anys amb la Xarxa Vives d’Universitats per a evidenciar i propiciar el reconeixement de la tasca del personal docent i investigador (PDI’s) de les universitats en el si dels centres d’estudis. En l’actualitat els centres d’estudis comptem amb un important nombre de PDI’s de les Universitats que assumeixen tasques de gestió i de recerca en paral·lel a la seva activitat en el si de les Universitats. Aquest fet és de gran transcendència per al que suposa de transferència del coneixement a l’entorn proper i d’aplicabilitat de la recerca. S’ha elaborat un document, presentat a les diferents universitats de la Xarxa, que permetrà en breu oferir una sèrie d’indicadors que facilitaran que les Universitats, cadascuna amb les seves particularitats i en funció de la seva estructura interna, pugui incorporar el reconeixement de la participació del seu personal docent i investigador en el món de la recerca local i que la recerca, gestió o innovació que desenvolupi en aquests context sigui també tinguda en compte dins el seu currículum acadèmic.

Es continuaran esmerçant esforços en aquestes línies de treball que des de l’IRMU que són estratègiques per al conjunt del col·lectiu.

 

M. Carme Jiménez

Directora de l’IRMU