Fundació Mercè Rodoreda

IEC

Fundació Mercè Rodoreda
Fundació Mercè Rodoreda

Mercè Rodoreda va morir el 13 d’abril de 1983 a Girona. Per testament, l’escriptora va deixar la propietat intel·lectual a l’Institut d’Estudis Catalans, que posteriorment, l’any 1991, va constituir la Fundació Mercè Rodoreda, amb la missió de tenir cura de la figura i de l’obra de l’escriptora, gestionar-ne la propietat intel·lectual, i divulgar i promoure estudis sobre l’autora i la seva obra.

La Fundació està integrada per un Patronat. Els patrons nats són: President, dos vicepresidents, i secretari, que també ho són de l’IEC, a més dels cinc presidents de les Seccions de l’IEC i la nora de Mercè Rodoreda. Els patrons electius són tres membres de l’IEC que formen part de la Comissió Tècnica que s’encarrega de la direcció ordinària de la Fundació.

Per a la consecució de les finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les següents activitats:

  1. Concedir premis a treballs d’investigació sobre la narrativa catalana del segle XX, titulats «Premis Fundació Mercè Rodoreda». El Premi té una dotació de 6.000 euros. S’han concedit un total de trenta premis.

  2. Concedir també ajuts de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb la narrativa catalana del segle XX i principalment amb l’estudi i divulgació de l’obra de Mercè Rodoreda. Els ajuts tenen una dotació de 3.000 euros. S’han concedit un total de 71 ajuts.

  3. La constitució d’una biblioteca que contingui tota l’obra de Mercè Rodoreda i també les seves traduccions, i l’adquisició de tot tipus de material relatiu a l’autora per a la constitució de l’arxiu i la biblioteca Mercè Rodoreda. La biblioteca està integrada per 5.701 registres, dels quals 705 corresponen a l’obra pròpia de Mercè Rodoreda, i 4.996 a l’obra sobre Mercè Rodoreda.

  4. La custòdia dels documents de Mercè Rodoreda que siguin de titularitat de la Fundació i dels altres que li siguin confiats. L’arxiu personal de Mercè Rodoreda conté 5.583 registres.

  5. Organitzar activitats relacionades amb la divulgació de l’escriptora i de la literatura catalana. La Fundació edita dues col·leccions de publicacions: l’«Arxiu Mercè Rodoreda», amb set títols publicats i dos en premsa; i la «Biblioteca Mercè Rodoreda», amb onze títols publicats i dos en premsa.

 

La pàgina web de la Fundació www.mercerodoreda.cat facilita informació de l’escriptora: biografia, obra i traduccions; i sobre la fundació: patronat, memòries, premis i ajuts, publicacions, rutes literàries, arxiu i biblioteca. Rep una mitjana de 1.000 visites mensuals.

La seu de la Fundació Mercè Rodoreda està ubicada a l’IEC, a la Casa de Convalescència de l’antic Hospital de Sant Pau, al barri del Raval, a més de l’arxiu i biblioteca hi ha un espai que en memòria de l’escriptora porta el nom de Jardí Mercè Rodoreda, un dels pocs jardins penjants de la ciutat de Barcelona, amb flors i plantes citades a les obres de l’autora.

Finalment, cal recordar que Mercè Rodoreda està considerada una de les escriptores catalanes més importants del segle XX, i de ben segur la més internacional, la seva obra ha estat traduïda a una quarantena de llengües.

 

Marta Viñuales

Fundació Mercè Rodoreda

Institut d’Estudis Catalans