El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. Preservar i difondre la història de Sant Andreu de Palomar

Coneguem els centres d'estudis

El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. Preservar i difondre la història de Sant Andreu de Palomar
El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. Preservar i difondre la història de Sant Andreu de Palomar

Fundat l'any 1982 sota el nom inicial d'Arxiu Històric de Sant Andreu de Palomar, el Centre d'Estudis Ignasi Iglésias (CEII) és una associació sense ànim de lucre que té, entre els seus objectius, investigar i difondre el passat de l'antic poble de Sant Andreu de Palomar i per extensió de tot el Pla de Barcelona, i la vetlla per la conservació del seu patrimoni històric i cultural. El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias desenvolupa les seves tasques especialment en el camp de les ciències humanes i socials, col·laborant en la dinamització de la vida associativa andreuenca i està en contacte amb totes les persones i entitats que, d'una manera o altra, es dediquen a l'estudi de l'antic poble o treballen per la seva millora en tots els àmbits.

Edita la revista Finestrelles (col·lecció iniciada el 1989 i amb 17 números editats) i el Llibre de Finestrelles (col·lecció iniciada el 2001 i 10 números editats), des dels quals es fa una tasca de recerca i difusió de la història i altres aspectes culturals i humans de Sant Andreu de Palomar i el Pla de Barcelona per extensió.

La seu de l’entitat es troba situada en un dels baixos de l’edifici on va néixer el dramaturg i poeta Ignasi Iglésias i Pujadas (Sant Andreu de Palomar, 1871 - Barcelona, 1928). En aquest indret es desenvolupen les reunions i algunes de les activitats que organitza l’associació, com per exemple consultes, exposicions i conferències, a més de ser el lloc on es custodien part dels materials de l’entitat. El CEII està adherit a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i reconegut per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Col·labora estretament amb el Districte de Sant Andreu en projectes de patrimoni cultural i històric de l’antic poble de Sant Andreu de Palomar, en el Pla de Barris, assessorant en el nomenclàtor i en el Catàleg del Patrimoni Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona —en l’àmbit del Districte de Sant Andreu— així com en diverses iniciatives de difusió de la memòria andreuenca. També, quan ha calgut, i conjuntament amb diverses entitats andreuenques, ha estat l’ull crític en la salvaguarda del passat històric. Treballa constantment en la preservació d’elements i d’edificis que per la seva vàlua històrica, social i cultural tenen raó de seguir vius per tal d’oferir-los com un llegat preuat a les futures generacions d’andreuencs i d’andreuenques. També, ha participat en diverses campanyes reivindicatives com “Salvem el Cementiri de Sant Andreu de Palomar” i “Salvem el Casc Antic”, en aquesta darrera assessorant i proposant la catalogació d’edificis històrics i emblemàtics de l’antic poble.

Un exemple paradigmàtic del treball continuat del CEII ha estat el constant esforç per la recuperació de la memòria històrica i patrimonial del Rec Comtal. S’han portar a terme iniciatives com l’organització de dos exposicions monogràfiques sobre la Séquia, una a l’any 1987 i l’altra al 2018. S’han realitzat estudis de recerca universitària sobre el passat de la Séquia. Es van practicar les gestions necessàries el 1990 i 1991 per salvaguardar la documentació de la secretaria de la Junta de Regants del Rec Comtal, ara integrat als fons documentals de l’Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu. Es va impulsar la declaració de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat del tram del Rec Comtal proper al molí de Sant Andreu el 1994 com espai d’especial protecció arqueològica. Es va demanar fer realitat els anys 2014 i 2015 el Parc Arqueològic del Rec Comtal en aquest mateix indret, encara no executat. Finalment, el CEII ha mantingut una estreta col·laboració, com assessors i documentalistes, amb el Districte Municipal de Sant Andreu per fer realitat en un futur proper el Centre d’Interpretació del Rec Comtal i de la Història de Sant Andreu a les cases del Carrer del Pont al bell mig del centre històric andreuenc. A més, actualment el CEII participa activament a la Taula Comunitària del Rec Comtal, conjuntament amb moltes altres entitats i amb els ajuntament de Barcelona i Montcada.

Una altra preocupació del CEII ha estat la lluita contra l’oblit i la degradació que pateix des de fa més d’un segle la capella del Sant Crist dels Segadors, annexa al temple parroquial de Sant Andreu de Palomar. Aquest espai simbolitza avui l’única resta arquitectònica que es conserva de l’esclat de la revolta social que marcà l’inici de la Guerra dels Segadors al maig i juny de 1640. En aquesta capella es venerava la imatge del Sant Crist dels Segadors. Arran dels fets violents de la Setmana Tràgica el 1909, la capella va ser destruïda pel foc. Els altars i les imatges, entre elles la del Sant Crist dels Segadors, foren cremats i el sostre es va esfondrar. La capella va patir a inicis de la Guerra Civil la mateixa sort del temple parroquial i foren cremats els pocs elements que restaven.

Amb l’objectiu de dignificar un indret emblemàtic en l’esdevenir històric de Catalunya llargament abandonat i oblidat, el Parlament de Catalunya aprovà al febrer de 2002 la reconstrucció de la capella que no es va portar a terme. Des de Sant Andreu de Palomar s’ha volgut mantenir la memòria col·lectiva de la transcendència històrica de la capella dels Segadors en espera de la seva restauració definitiva. Cada 10 de setembre des de fa anys el CEII organitza a tocar de la capella un acte de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya però també dels fets del 1640 a Sant Andreu i a Barcelona. Es conclou l’acte amb una ofrena floral en el reduït espai del seu interior. Aquesta iniciativa anual ha permès sensibilitzar la ciutadania envers el reconeixement històric del lloc i desvetllar el desig que en un futur no massa llunyà es converteixi en un espai divulgador de la Guerra dels Segadors.

La significació d’aquest indret es podria relacionar fàcilment amb la Casa de l’Oficial, carrer del Pont 6, a tocar del temple parroquial, únic habitatge històric de Barcelona que conserva una habitació destinada a allotjar un oficial de l’exèrcit quan havien tropes acampades a Sant Andreu al segle XIX. La conflictiva qüestió dels allotjaments militars té al centre històric andreuenc dos llocs de memòria amb un potencial conjunt indiscutible que no ha de ser negligit. En aquest espai del carrer del Pont hi ha el propòsit de ubicar el futur Centre d’Interpretació del Rec Comtal i de la Història de Sant Andreu que el Districte Municipal de Sant Andreu vol endegar, amb l’assessorament del CEII.

L’il·lustre andreuenc Ignasi Iglésias, el nom del qual ha estat adoptat per la nostra entitat, és considerat un dels millors autors teatrals catalans del segle XX. La seva obra traspua un fons humà, dramàtic i social que el feren ser un dels autors més seguits de l’època. Amb motiu del seu 150 aniversari del seu naixement, que s’esdevindrà el 2021, el CEII es proposa tot un seguit d’actes al voltant de la seva l’obra: una exposició commemorativa, un cicle de conferències, activitats per les escoles i instituts dedicades a infants i joves, reestrenes d’obres emblemàtiques, un concurs literari, un premi de recerca.... A més el CEII vol publicar, amb l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona un llibre que doni una visió actualitzada de l’Ignasi Iglésias amb aportacions innovadores sobre la seva vida dins de la Barcelona de finals del XIX i primeres dècades del XX i el conjunt de la seva obra dramàtica i poètica.

 

Manel Martín Pascual

Jaume Seda i Mariné