Activitats i pandèmia

CCEPC

Activitats i pandèmia
Activitats i pandèmia

Amb motiu de l’aplicació de les mesures de seguretat sanitària, el 14 de març es van tancar totes les dependències de l’Institut d’Estudis Catalans, on la CCEPC té la seva seu. Des d’aquell moment, la secretaria tècnica ha desenvolupat la feina de forma no presencial. La previsió de recuperació d’una certa normalitat es produirà de forma esglaonada a partir del 8 de juny. Durant aquest període s’han hagut d’ajornat algunes activitats, com ara l’acte de presentació del diccionari biogràfic dels diputats de la Mancomunitat, la jornada formativa sobre pràctiques en l’edició i edició digital, trobades territorials de centres i les itineràncies d’exposicions. S’han pogut mantenir reunions virtuals de Junta de Govern, del comitè organitzador del XII congrés, de coordinació amb l’IRMU, s’ha mantingut la correspondència via correu electrònic, el servei d’assessoria en la gestió dels centres, la gestió (ara individualitzada i tramesa electrònica) de les pòlisses d’assegurances, l’exposició sobre el Corpus a Barcelona i l’edició de les revistes Frontissa i Plecs d’història local.