Enquesta als centres d’estudis

CCEPC

Enquesta als centres d’estudis
Enquesta als centres d’estudis

Durant el primer mes de confinament es va fer una enquesta als centres d’estudis per a tenir informació sobre l’impacte de les mesures sanitàries durant la primera quinzena. Les dades obtingudes reflecteixen que durant aquests primers dies encara no s’havia fet extensiva la pràctica de recursos de gestió virtual, com ara les reunions per videoconferència, la posada en marxa de noves activitats amb nous formats i difoses a través de les xarxes socials. No s’ha trigat gaire a revertir aquesta situació i les mostres de noves formes de relació i difusió s’han generalitzat, amb exemples de gran creativitat i repercussió. La informació obtinguda també destaca l’impacte econòmic directe i indirecte generat per les activitats anul·lades o ajornades, amb una afectació més gran sobre els centres amb personal contractat o que gestionen equipament públics. L’informe que recull les dades es va lliurar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.