XII congrés de la CCEPC Associacionisme cultural. Entre el mosaic i les xarxes. Avançament de programa

CCEPC

XII congrés de la CCEPC Associacionisme cultural. Entre el mosaic i les xarxes. Avançament de programa
XII congrés de la CCEPC Associacionisme cultural. Entre el mosaic i les xarxes. Avançament de programa

Divendres, dia 6 de novembre. URV. Tarragona

Sessió de tarda presidida per Montserrat Duch (URV, ISOCAC)

Conferència d’obertura: Associacionisme i sociabilitat cultural. Catalunya / Espanya. Conversa entre Ramon Arnabat (Universitat Rovira i Virgili, URV) i María Zozaya (CIDEHUS - Universidade de Évora).

 

Àmbit 1. Associacionisme cultural, identitats i coneixement. Aportació de l'associacionisme cultural a la conformació d'identitats diverses i al coneixement. Relació de l'associacionisme cultural i el patrimoni material i immaterial, la història, la llengua, l'educació i la formació, les identitats territorials i socials...

Ponència 1: Associacionisme cultural i construcció identitària: el cas de les bandes de música valencianes, a càrrec d’Elvira Asensi (Universitat de València, UV)

Ponència 2: Quina identitat per a l’associacionisme cultural?, a càrrec de Xavier Ferré (URV)

Relatoria de les comunicacions de l’àmbit 1, a càrrec d’Albert Ghanime. (Universitat de Barcelona, UB; Grup d’Estudi d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals, GEHCI).

 

Dissabte, 7 de novembre. Centre de Lectura de Reus

Sessió de matí presidida per Joaquim Nadal (Universitat de Girona, Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, ICRPC)

Àmbit 2. Associacionisme cultural i poders. Relació de col·laboració i/o de confrontació, o d'inhibició, de l'associacionisme cultural vers els poders polítics, religiosos, econòmics i socials. Relacions canviants en l'espai i en el temps.

Ponència 1: Història i concreció del model associatiu català, a càrrec de Pere Baltà, assessor de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català.

Ponència 2: Heterogeneïtat ideològica i fragmentació política del associacionisme cultural. El cas valencià, a càrrec d’ Antoni Ariño (UV)

Relatoria de les comunicacions de l’àmbit 2, a càrrec d’Oriol Fort, membre de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i del Centre d’Estudis Molletans.

 

Sessió de tarda presidida per Lluís Miquel Pérez Segura, president del Centre de Lectura de Reus

Àmbit 3. Associacionisme cultural i sociabilitat. El paper de l'associacionisme cultural en la sociabilitat, la socialització, les relacions socials en els àmbits locals i comarcals, la construcció de ciutadanies i de comunitats. Tant a partir de la tasca d'associacions culturals concretes, analitzades en un temps i un espai concrets, com trajectòries en un mateix espai, o de diverses entitats en un espai local concret.

Ponència 1: L’ateneu, com a artefacte i agent de la modernitat contem­porània. La Catalunya del vuit-cents com a cas d’estudi i de reflexió, a càrrec de David Cao (UB)

Ponència 2: L’illa de Mallorca i les associacions populars, culturals i recreatives (1875-1936), a càrrec de Manel Santana (Universitat de les Illes Balears, UIB)

Relatoria de les comunicacions de l’àmbit 3, a càrrec de Meritxell Ferré. (URV / Centre de Lectura de Reus)

 

Cloenda: Cap el futur. Taula rodona amb la participació d’Andreu Ginés (director tècnic de la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià), Guillem Carreras (membre de l’equip de comunicació de l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català) i Esther Oliver-Grasiot (investigadora UOC, projecte FESTSPACE sobre cultura popular i inclusió). Moderada per M. Carme Jiménez (directora de l’Institut Ramon Muntaner)

 

Presentació de comunicacions:

Es podran presentar comunicacions a qualsevol dels tres àmbits del congrés. Terminis:

  • 17 de juliol, inscripció del títol de la comunicació i un resum de 1.000 caràcters.

  • 7 d’octubre, lliurament del text sencer de la comunicació (màxim de 30.000 caràcters, incloses notes i un màxim de cinc imatges o gràfics)

L’assistència al congrés és lliure, prèvia inscripció. Aquesta modalitat no dona dret al certificat d’assistència ni al lliurament de l’edició de les actes del congrés.

Modalitats d’inscripcions:

  • General: Amb dret a un exemplar de les actes, 40€. Sense actes, 30€.

  • Reduïda: Membres dels centres d’estudis de la CCEPC, de la FEDINES i dels ateneus de la FAC, socis de l’IEC i comunicants. Amb dret a un exemplar de les actes, 20€. Sense actes, 10€.

Inscripcions, recepció de treballs i informació sobre el congrés: CCEPC. Tlf. 93324885 ext.131. ccepc@iec.cat