L'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud

Degà dels IDECO del País Valencià

Coneguem els centres d'estudis

Festa Ideco Horta Sud. Torrent, 2018.
Festa Ideco Horta Sud. Torrent, 2018.

El territori

L'aigua és un del principals definidors de la comarca de l'Horta Sud. Diverses són les relacions amb aquest element vital per a la vida. D'una banda el territori està lligat a la plana costera adjacent al golf de València i al gran llac, conegut com l'Albufera, un ecosistema atapeït de vida i refugi de múltiples espècies. D'altra el seu sistema aqüífer està drenat pel riu Túria, a través del últims 20 Km, compost de nombrosos assuts, sèquies i ramals que irriguen la seua horta, una de les zones agrícoles tradicionals més fèrtils del País Valencià. El Túria, és històricament la frontera natural entre l'Horta Nord i l'Horta Sud. Tanmateix a partir, sobretot, dels anys seixanta, es va accelerar el pas d'una societat agrícola de gran producció a una altra, l'actual, majoritàriament industrial i de serveis amb una població de més de 500.000 habitants.

Origen de l'IDECO de L'HS

Assemblea general de l'Ideco de l'Horta Sud. 2018

En 1982 naixia l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud (IDECO.HS). Eren anys de sinèrgies i de transformació en la comarca. Partits polítics, sindicats i associacions democràtiques en tots els pobles eixien a la llum després d'anys de dictadura. En 1978 es publicava el periòdic L'Horta, un intent de premsa comarcal d'agitació cívica, democràtica i nacionalista i, en 1983, 7 Dies de la Comarca, una decidida aposta per teixir una consciència comarcal. Es constituïen, en 1979, els primers Ajuntaments Democràtics i l'Ajuntament de Picanya, municipi de l'Horta Sud, era el primer, el 25 de març, en demanar oficialment l'autonomia del País Valencià. L'IDECO.HS esdevenia, doncs, en aquell 1982, el primer institut d'estudis d'àmbit comarcal en crear-se al País Valencià. Tanmateix l'entitat tenia el seu origen en les experiències d'altres instituts similars creats a Catalunya, com ara l'Institut d'Estudis Empordanesos (IEE). Són, per tant, vora a 40 anys, els que L'IDECO de l'Horta Sud, ve animant la vida cultural dels seus pobles, tot contribuint a vertebrar el seu territori, desvelant la consciència de la seua realitat comarcal.

La Revista Annals

Entre les iniciatives cal destacar la publicació de la revista Annals (1982-2019), vehicle de comunicació dels resultats de les investigacions realitzada en diferents àmbits comarcals. Especialment significatius van estar les edicions dins d'Annals dels treballs guanyadors dels Premis «Les dones de l'Horta al llarg del temps», convocats entre 1989 i 1991. El darrer número d'Annals es va editar l'any 2019, amb les actes del Vé Congrés d'Història de l'Horta Sud.

Premis d'Investigació Comarcal

Vora quaranta anys de L'IDECO de l'Horta Sud fent comarca

Amb la determinació de fomentar projectes d'investigació i estudi dins de d'espai comarcal, en 1988, es va crear el Premi d'Investigació de l'Horta Sud, que compta actualment amb el patrocini de Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i de l'Ajuntament de Torrent. Enguany ha arribat a la seua 24a edició amb l'atorgament del premi al projecte presentat per Santi Ferrandis Valero, amb el títol: «Faustí Barberà. El pare del valencianisme polític» pel seu interès en la recerca, aprofundiment i anàlisi del pensament polític del metge, editor, erudit i bibliòfil Faustí Barberà i Martí (Alaquàs, 1850-València, 1924).

Publicacions

La convocatòria del premis ha donat lloc a la publicació de les obres guanyadores en la col·lecció Monografies de l'Horta Sud. Fins ara s'han editat dins de la citada col·lecció catorze llibres sobre distintes realitats temàtiques. Entre les darreres publicacions esmentem Arqueologia de l’Horta Sud. L'origen d'una comarca històrica de Llorenç Alapont i Adrià Pitarch; Les veus de l'Horta Sud. Campanars, campanes, campaners i tocs de campana de Pau Sarrió i Modernes, lliures i preparades. El Grup Femení de la Residència d'Estudiants de Madrid en temps de guerra: L'Hort de les Palmes de Picanya de Wilson Ferrús.

Altres obres editades, amb la Universitat de València i ajuntaments de la comarca, que omplint un buit historiogràfic de l'Horta Sud, han estat Un món rural en transformació deVicent Olmos i V. S. Tamarit (ed.); Vida, instituciones y Universidad en la historia de València d'Enric Juan i M. Febrer (ed.) o L'art actual a l'Horta Sudde Pasqual Patuel.

Mapes comarcals

Per tal de potenciar la imatge de la comarca entre els seus habitants, tot afermant la consciència de formar part d'un marc humà culturalment vertebrat es van crear en 1985 els mapes de l'Horta Sud de gran mida amb dimensions de 100 x 70, sota la direcció de Vicent Rosselló Verger, professor de geografia de la Universitat de València. Per completar aquest coneixement cartogràfic i toponímic també es va editar una carpeta didàctica de mapes escolars de l'Horta Sud, amb un total de 10 mapes, amb el propòsit d'ajudar els centres escolars al coneixement del fet comarcal.

Guardons comarcals

La convocatòria del Premi Quico Moret de la Concòrdia per reconèixer persones i institucions que s’han distingit en la vertebració, cohesió social i desenvolupament de l’Horta Sud, ha estat una necessitat sentida des de fa temps per l'IDECO. Han rebut aquest premi Josep Ferrís, la Nostra Escola Comarcal, Enric Juan, Florida Centre de Formació, Albert Taberner, les associacions de Vela Llatina, la Cooperativa de Serveis COINSER, Vicent Olmos i l'Horta Teatre. A aquest guardó s'ha afegit els darrers anys elPremi Carmen Valero a la Promoció de la Cultura Valenciana per valorar aquelles persones que treballen per la difusió i normalització de la nostra llengua i cultura. Han estat guardonatsJosep Antoni Ferrer, Amàlia Alba, Conxa Chust i Rosa Raga

Congressos d'Història de l'Horta Sud

Altres iniciatives emblemàtiques i d'estímul a la recerca han estat l'organització dels Congressos d'Història de l'Horta Sud, amb d'altres entitats com ara la Universitat de València, els ajuntaments de la comarca, els Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, Florida Centre de Formació, Caixa Popular i la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Fins ara s'han desenvolupat cinc congressos comarcals a les ciutats de Torrent, Catarroja i Alaquàs.

Jornades d'estudi i investigació

A aquestes embranzides de la nostra entitat cal afegir la col·laboració amb l’Institut Valencià de la Dona i el CEFIRE de Torrent en les Jornades i Estudis d’investigació en les distintes convocatòries de «La Dona de l'Horta al llarg del temps» o la Trobada d'Associacions comarcals, celebrada al Museu Comarcal Josep Ferrís, en 2017, organitzada per la Fundació Horta Sud i L'IDECO que va reunir a vint-i-vuit entitats d'àmbit comarcal per a debatre sobre el futur de la comarca.

Viquipèdia de l'Horta Sud

Taller Viquipèdia. 2017Leyenda

Recollir la vida i la trajectòria cívica de ciutadans i ciutadanes, que conforma el plural patrimoni humà que ha intervingut en el desenvolupament del territori, va portar a constituir, en 2017, el Consell Redactor de la Viquipèdia de l'Horta Sud, amb la col·laboració d'Amical Viquipèdia. Hi són presents redactors i redactores dels 20 pobles de la comarca. Fruit d'aquest projecte és l'edició, en 2018, del llibre Gent de l'Horta Sud. Biografies 1. A més a més els usuaris poden consultar dins la plana web de L'IDECO les trajectòries biogràfiques de més de dos-cents persones.

Membre fundador de la Federació d'Idecos (Fedines.PV)

L'interès per bastir estructures de connexió i d'enfortiment del teixit associatiu de la recerca amb d'altres instituts i centres d'estudis comarcals d'arreu del País Valencià, va menar l'IDECO a participar en la fundació de la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals Valencians (FIECOV), que tingué lloc el mes de febrer de 1999, al Monestir de Santa Maria del Puig. La Federació, ara, sota la denominació de Fedines.PV, agrupa i coordina més de trenta instituts i centres d'estudis comarcals.

Altres activitats

Sense ànim d'enumerar totes les accions de l'IDECO.HS cal esmentar la col·laboració en els treballs d'excavació i restauració del Mas del Jutge de Torrent, juntament amb la Universitat de València; la creació del Grup d'Estudis i Documentació, un servei d'assessorament i informació documental de la comarca per a estudis, conferències i treballs d'investigació; la publicació dels Quaderns de bibliografia de l'Horta Sud; l'edició en facsímil de La Crónica de Torrent, primer periòdic de la comarca nascut el 1898; l'organització de l'exposició «La premsa local i comarcal de l'Horta Sud», amb la catalogació de la seua premsa; el Manifest de suport a la «Iniciativa Legislativa Popular per l'Horta» per a la declaració de l'horta agrícola com a parc natural per llei de les Corts Valencianes; la creació de la pàgina web oficial de l'IDECO; la participació en l'organització de la Trobada d'Associacions comarcals de l'Horta Sud; la col·laboració amb el Museu Comarcal; o la participació en les Trobades anuals convocades per la Universitat de València i els Instituts d'Estudis Comarcals.

Fent comarca

Vora quaranta anys de L'IDECO de l'Horta Sud fent comarca, treballant per la seua vertebració, esdevenint motor de la recuperació i preservació de la memòria col·lectiva, dels seus trets d’identitat i del seu patrimoni històric, cultural i natural, que ha servit de marc perquè els estudiosos reflexionen sobre la realitat del nostre territori des de diverses òptiques i sensibilitats, reivindicant el marc comarcal com a espai de vida compartit, fomentant la convivència, l'autoestima i el coneixement entre els seus habitants, una tasca que no haguera estat possible sense el suport de les entitats de l'Horta Sud i de les nombroses persones que formen part d'aquesta singladura social anomenada l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud.

Alfred Ramos

(President de l'IDECO de l'Horta Sud)