La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

XXV Jornades Internacionals d'Història de l'Educació

IEC

XXV Jornades
XXV Jornades

Aquesta Societat va ser fundada l’any 1979, tot i que l’ingrés com a filial de l’Institut d’Estudis Catalans es va produir durant el curs 2001-2002.

Orígens de la societat

A principis de la dècada dels 70 del segle passat, un grup de persones interessades per la Història de l’Educació van decidir reunir-se periòdicament per intercanviar experiències, bibliografia, estudis, lectures, etc. Aquest grup, l’any 1977, va organitzar unes Jornades sobre Història de l’Educació als Països Catalans. El fruit més tangible d’aquestes Jornades fou entrar en contacte amb estudiosos de diferents contrades dels Països Catalans, especialment de les Illes.

Gràcies a aquests contactes s’han pogut organitzar diverses Jornades. Fins avui han tingut lloc a: Barcelona (3), Palma de Mallorca, (2), Girona, Tarragona, Vic (2), Lleida, Perpinyà, Maó, Reus, Mataró, Badalona, Figueres, Banyoles, Olot, València i Castelló.

Arran de les 5enes jornades celebrades a la ciutat de Vic el 1982, s’iniciaren els tràmits per tal de legalitzar la Societat els quals culminaren l’any següent.

Les Jornades que actualment se celebren cada dos anys, comprenen conferències magistrals, ponències i comunicacions, invitant, com ja s’havia fet des de les 2es Jornades, estudiosos d’arreu de l’Estat i d’Europa per participar-hi.

Val la pena assenyalar que l’any 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics, la Societat va organitzar el Congrés anual que celebra la Societat Internacional d’Història de l’Educació. Com a tots els congressos i trobades d’aquestes característiques, a més dels intercanvis entre els professionals, s’organitzen visites i actes culturals, concerts, obres de teatre, etc.

Altrament, col·lectivament o de forma individual, la Societat ha estat invitada a participar en diferents congressos internacionals, en els organitzats per la Sociedad Española de Història de la Educación, altres societats de l’Estat i en els tres encontres ibèrics d’Història de l’Educació.

A més, la Societat organitza periòdicament conferències i col·loquis en col·laboració amb diverses universitats dels Països Catalans. Hom ha participat o col·laborat, també, en l’organització de congressos, simposis, exposicions, etc., nacionals, estatals i internacionals.

XXV JORNADES INTERNACIONALS D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ

L’atracció pedagògica vers la mar durant el segle XX

Barcelona, 23, 24 i 25 de novembre de 2022

Organitzades pel Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social Contemporani (GREPPS) de la Universitat de Barcelona i per la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (filial de l’Institut d’Estudis Catalans).

Eixos temàtics:

1/ La mar com a paisatge pedagògic.

2/ La mar com a via de comunicació i intercanvi.

3/ La mar i la descoberta de la corporalitat.

4/ La mar i l’educació estètica.

5/ La mar com a travessia: recerca i docència en història de l’educació.

Més informació: www.she.iec.cat  https://25jihe.iec.cat/  she@iec.cat