L'Institut Menorquí d'Estudis

per Marta Jordi Taltavull

Coneguem els centres d'estudis

Congrés d'arqueologia, coorganitzat des de l'IME
Congrés d'arqueologia, coorganitzat des de l'IME

L’Institut Menorquí d’Estudis (IME) va néixer fa trenta-cinc anys amb l’objectiu de generar i difondre coneixement sobre Menorca i des de Menorca. Per fer-ho, l’IME aglutina, ja des dels seus inicis, tant investigadors vinculats a l’illa que fan carrera fora d’ella com estudiosos que realitzen les seves recerques des de Menorca, tots disposats a oferir els seus coneixements al servei de les necessitats de la societat menorquina.

L’IME és una entitat autònoma del Consell Insular de Menorca. Açò vol dir que el Consell destina una sèrie de recursos anuals a l’IME per tal de garantir-ne el funcionament, però són els membres qui gestionen aquests recursos, de manera que queda assegurada la llibertat investigadora, tan necessària en qualsevol exercici intel·lectual i creatiu.

Foto històrica. Moments fundacionals de l'IME

L’IME té encara una altra particularitat en la seva concepció, que es troba reflectida en el seu nom: no és Institut d’Estudis Menorquins, sinó Institut Menorquí d’Estudis, la qual cosa manifesta la pretensió de l’IME de no quedar-se en l’àmbit exclusivament local, sinó d’incorporar-hi una mirada global. És a dir, la investigació local, sobre Menorca i des de Menorca, ha de permetre situar l’illa en un context molt més ampli i esdevenir punt de partida per a reflexions de caràcter més general, com la recerca sobre el patrimoni i el camí de la sostenibilitat.

Les seccions en què s’agrupen els membres de l’IME són cinc: la de ciència i tècnica, la de ciències naturals, la de ciències socials, la d’història i arqueologia, i la de llengua i literatura. A més, l’IME compta amb diversos grups de recerca que se centren en temes concrets com la musicologia, la gastronomia, la toponímia o el turisme.

Foment de la recerca

Un dels objectius principals de l’IME és el foment de la recerca. En primer lloc, l’IME impulsa programes i projectes d’investigació, normalment en col·laboració amb altres entitats, sobre temes que les seccions i grups de recerca posen en agenda. El principal objecte d’estudi ha estat i segueix sent el patrimoni natural i cultural menorquí: el biològic, el geològic, el paisatgístic, l’arqueològic, l’arquitectònic, l’industrial, el tecnològic, el científic, l’econòmic, l’etnològic, l’històric, el lingüístic i literari, el musicològic, el gastronòmic, l’artístic, el toponímic, i seguim sumant. En aquest sentit, cal destacar el treball de recuperació de l’obra de figures cabdals per entendre la història i la cultura de Menorca, des dels grans il·lustrats menorquins del segle XVIII fins a personatges clau del segle XX. Tota aquesta tasca es concreta en jornades d’estudi específiques, publicacions i programes d’activitats divulgatives.

Dues investigadores de l'OBSAM fent recerca marina

En segon lloc, l’IME publica anualment una convocatòria de beques dirigides a finançar projectes de recerca sobre qualsevol tema menorquí, obertes a tots els investigadors, de l’illa i de fora. L’àmbit de recerca és lliure, però tenen especial rellevància els estudis sobre la biodiversitat illenca, el passat prehistòric de l’illa i la història cultural. A més, l’IME també atorga premis de recerca en col·laboració amb ajuntaments i altres institucions locals.

Finalment, es compta amb un important fons d’arxiu documental amb llegats històrics de personalitats illenques, des del segle XVIII al XX, cedits a la institució per tal de conservar-los i posar-los a disposició dels investigadors.

Intercanvi de coneixement

L’organització de jornades i congressos és un altre instrument per impulsar la recerca sobre l’illa, però també des de l’illa, i té per objectiu principal l’intercanvi de coneixement entre especialistes. A més de jornades i seminaris específics sobre temes menorquins, l’IME col·labora en l’organització de trobades i congressos que tenen un interès i un impacte que sobrepassa clarament les fronteres de l’illa, com per exemple les Trobades Científiques de la Mediterrània, l’Escola de Salut Pública de Menorca i l’Escola de Primavera d’Història de la Ciència i la Divulgació.

Conferència a la sala d'actes de l'IME

Difusió

La difusió de coneixement és l’altre gran pilar en què es fonamenta la feina de l’IME. Avui és l’editorial més prolífica de Menorca. Amb més de 500 publicacions entre edicions pròpies, coedicions i col·laboracions, l’IME pretén posar a l’abast de tothom els resultats de les seves investigacions. Actualment, compta amb cinc col·leccions pròpies: Cova de Pala, de temàtica històrica; Recerca, per a publicacions de ciències naturals i exactes; Capcer, per a la reedició de clàssics menorquins; Petit Format, amb textos curts de divulgació, i Xibau, dedicada a la poesia. A més, també es publiquen textos fora de col·lecció i dues revistes en coedició: Randa i la Revista de Menorca, peça clau dins la cultura menorquina del darrer segle.

A més, l’IME també organitza tot un seguit d’activitats divulgatives, com ara conferències, cicles, taules rodones, exposicions i tallers, amb l’objectiu d’apropar la recerca a un públic general. Dins l’àmbit educatiu, l’IME ha estat durant molts anys el principal coordinador de les activitats de la Setmana de la Ciència a Menorca, així com col·laborador en la Fira de la Ciència. Des del 2013, és també l’oficina tècnica de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR), iniciativa de diverses institucions per oferir cursos de nivell universitari a la població menorquina.

Mostra de llibres publicats per l'IME

Transformació

Durant aquests trenta-cinc anys l’IME també ha volgut posar tot el coneixement generat al servei de la transformació de la realitat illenca. És per això que l’any 1993 va impulsar la candidatura Menorca Reserva de Biosfera i l’any 1997 va fomentar la creació de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) com a oficina tècnica dins l’IME per fer seguiments de l’entorn natural de l’illa, la seva població i l’equilibri entre els dos. Actualment, l’OBSAM reuneix un gran nombre de científics de disciplines ambientals i socials, que recopilen i generen una quantitat de dades ingent que posa a disposició de la població, de gestors i de polítics.

La primera candidatura de Menorca Talaiòtica, l’any 2008, va ser una altra iniciativa de l’IME per col·locar Menorca al punt de mira internacional.

Des del 2016, l’IME impulsa el projecte de les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM) per respondre les preguntes «on som?» i «cap a on anam?» en els àmbits energètic, territorial, econòmic i cultural, per tal de fomentar polítiques i canvis socials que facin avançar l’illa en el camí de la sostenibilitat.

Finalment, l’IME també engloba el projecte Agroxerxa, que promou el consum de producte local tot posant en contacte consumidors, productors locals i punts d’accés d’aquesta producció a través d’un espai web.

Treball en xarxa i reptes

El treball en xarxa ha estat fonamental per arribar tan lluny. Des de projectes de recerca fins a activitats divulgatives, l’IME ha explorat i segueix explorant vies de col·laboració que reforcin les institucions implicades i multipliquin l’impacte dels projectes. D’aquesta manera s’han establert vincles molt forts especialment amb entitats illenques, balears i catalanes.

Amb tot això, avui tenim un grau de coneixement sense precedents sobre la nostra illa i la seva població, i continuam reinventant-nos per seguir essent referent de coneixement i ciència dins i fora de Menorca. Entre els principals reptes actuals es troben el de potenciar l’estructura interna, el de seguir reforçant la xarxa de col·laboracions, el de fomentar projectes de recerca més ambiciosos i el d’innovar en dinàmiques de transferència de coneixement, ciència ciutadana i transformació social.

Marta Jordi Taltavull

Coordinadora Científica de l’IME