Frontissa.cat

Frontissa, la revista semestral de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana es va començar a publicar el desembre de 1997. De les 12 pàgines del 2001 ha arribat a les 24 del número 40 de desembre de 2020, donant cabuda a unes seccions fixes: editorial; des de la Universitat; una imatge, una història; coneguem els centres; CCEPC; l’Institut d’Estudis Catalans; l’Institut Ramon Muntaner; l’entrevista; la finestra; l’arxiu; el museu; ressenyes i novetats bibliogràfiques, i finalment la relació de centres adherits a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Frontissa ha jugat el paper de connexió dels centres d’estudis associats a la CCEPC però també de projecció cap a altres àmbits propers i de recepció d’informació útil.

La voluntat primera és que Frontissa.cat tingui presents tots els territoris de parla catalana

A partir d’ara, març de 2021, Frontissa es converteix també en una revista digital, compatible amb la versió impresa, que continuarà amb la mateixa estructura. Tots els continguts de la versió en paper s’integraran a la digital. De fet els dos números de l’any 2020 ja hi estan incorporats. La versió digital que presentem ens permet l’ampliació dels continguts amb la creació de noves seccions que augmenten les possibilitats d’informació, de transferència o compartició de coneixement i d’acolliment d’opinions diverses.

La voluntat primera és que Frontissa.cat tingui presents tots els territoris de parla catalana. Sabem, per experiència, que és un repte que demana voluntat, constància i dedicació, però també sabem que els resultats son gratificants i enriquidors. Hi dedicarem esforços. La versió digital incorporarà les següents noves seccions:

Literatures: S’inclourà un fragment d’un escriptor o escriptora que en la seva obra literària hagi descrit o narrat algun element o espai vivencial d’un lloc concret. Comencem per Artur Bladé i Desumvila (1907-1995), l’escriptor de Benissanet per seguir amb Maria Ibars i Ibars (1892-1965) escriptora vinculada a Dènia.

Geografies: Consistiran en articles sobre espais territorials concrets, Podran configurar-se a l’entorn de territoris històrics, espais lligats a elements geogràfics (una muntanya, un riu, una vall, etc.), a paisatges, a relacions tradicionals entre poblacions, a espais urbans homogenis, etc. Hem iniciat la secció amb la vall andorrana de Montaup, seguirem amb la Terreta, les Valls d’Àneu, la Tinença de Benifassà i moltes altres propostes.

Patrimonis: Espai on es tractaran elements, espais o conjunts patrimonials que, a part de ser descrits, al darrera hi hagi una experiència concreta de recuperació, gestió, valorització, reutilització, defensa o creació de discurs pedagògic o de divulgació consistents o innovadors. Hem començat amb l’exposició «Patrimoni contra les cordes» realitzada per la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià i seguirem amb el Canal de la Infanta del riu Llobregat.

Entorns: El propòsit es contemplar realitats culturals properes al món dels centres d’estudis, personalitzant-ho en les persones que les han fet possibles. Començarem per tractar algunes editorials molt lligades a territoris concrets que han fet una feina a hores d’ara necessària i imprescindible. Aviat presentarem a Onada Edicions i a Miquel Àngel Pradilla, impulsor de l’editorial ubicada a Benicarló, de l’epicentre de la qual es mou pel nord de les comarques del País Valencià i pel sud del Principat, en les ben anomenades terres de cruïlla.

Opinions: Cada mes es publicaran quatre articles redactats per persones vinculades als centres d’estudis, lliurement expressada, amb l’afany de generar opinió diversa sobre temes que ens afecten o ens poden interessar. Escrits enfocats des d’una perspectiva local o temàtica concreta, fins a d’altres més generals des d’àmbits de cultura, recerca o país. Escriure des d’un lloc determinat comporta una visió particular, fins i tot en tractar una temàtica general. Els espais de vida ens influeixen, matisen i enriqueixen les percepcions. Per això considerem necessari incloure mirades obtingudes d’una punta a l’altra dels nostres territoris. La recerca, el coneixement, la gestió de les pròpies entitats, la mirada envers el territori i la cultura sens dubte generen opinió contrastada i fonamentada. Consciència, compromís, crítica i reflexió intel·lectual. Es tracta de reflectir-ho, per fomentar l’enriquiment comú.

Així doncs el nostre propòsit és aconseguir la més àmplia participació territorial, des dels centres a les perifèries, convençuts que d’aquesta manera podem ajudar a construir un futur culturalment més sòlid i participatiu. Cal remarcar, per acabar, que estem oberts a suggeriments i propostes sobre qualsevol de les seccions de Frontissa.Cat.

Josep Santesmases i Ollé

CCEPC / IRMU