Qui som

La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana és una associació cultural de caire federatiu, fundada el 1992 a partir de la necessitat de coordinar i promoure activitats i interessos conjunts dels centres i instituts d’estudis o altres entitats similars que tinguin com a objectiu l’estudi, la promoció, la divulgació, la difusió i la defensa del patrimoni cultural i natural i altres temes d’àmbit humanístic, en l’àmbit dels territoris de parla catalana.

Les seves activitats principals són:

  1. Crear canals de comunicació entre els investigadors, estimular la relació entre els centres d’estudis i entre aquests i els arxius, els museus, les universitats i altres institucions públiques o privades interessades en el compliment de les finalitats pròpies de la CCEPC, amb l’objectiu de coordinar línies d’investigació i dur a terme sessions de treball, conferències i altres activitats d’interès dels associats.
  2. Organitzar jornades d’estudi i cursos de formació sobre temes relacionats amb les activitats pròpies dels centres i instituts d’estudis, per tal de formar els representants i dirigents de les entitats associades a la CCEPC, amb l’objectiu final que aquest coneixement s’acabi traslladant a tots els socis de cada centre i a la societat en general.
  3. Crear mitjans d’informació general on es recullin les diferents activitats i projectes de recerca i línies d’investigació dels diferents centres d’estudis i donar-les a conèixer a la societat.

Frontissa.cat

Frontissa, la revista semestral de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana es va començar a publicar el desembre de 1997. De les 12 pàgines del 2001 ha arribat a les 24 del número 40 de desembre de 2020.

A partir del mes de març de 2021, Frontissa es converteix també en una revista digital, compatible amb la versió impresa. Tots els continguts de la versió en paper s’integraran a la digital i aquesta amplia els seus continguts amb la creació de noves seccions que augmenten les possibilitats d’informació, de transferència o compartició de coneixement i d’acolliment d’opinions diverses.

La voluntat primera és que Frontissa.cat tingui presents tots els territoris de parla catalana, des dels centres a les perifèries, convençuts que d’aquesta manera podem ajudar a construir un futur culturalment més sòlid i participatiu.

Restem oberts a suggeriments sobre qualsevol de les seccions de Frontissa.Cat.

 


 

Coordinador: Josep Santesmases Ollé (president CCEPC)

Editor: Francesc Viso Rodríguez (Coordinador de la CCEPC)

Consell de redacció de frontissa.cat

Josep Alavedra Bosch (Vallès)

Carles Barrull Perna (Franja)

Jaume Bosch Mestres (Baix Llobregat)

Bernat Campins Llebrers (Mallorca)

Josep M. Contel Ruiz (ciutat de Barcelona)

Narcis Figueras Capdevila (comarques gironines)

Andreu Ginés Sánchez (director FEDINES PV)

M. Carme Jiménez Fernàndez (directora de l’IRMU)

M. Jesús Llabero Porcel (Ponent)

Àngels Mach i Buch (Andorra /Pirineus)

Oriol Fort Marrugat (Vallès / Maresme)

Jaume Mascaró Pons (Menorca)

Irene Mira Navarro (País Valencià sud)

Gerard Móra i Ferragut (Institut d'Estudis Eivissencs)

Joan Peytaví i Deixona (Catalunya del Nord)

Marcel Poblet Romeu (L’Hospitalet de Llobregat)

Vicent Royo Pérez (País Valencià nord)

 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana

c/ Carme, 47 (IEC). 08001 Barcelona

Tlf. 933248585 a/e: ccepc@iec.cat

www.ccepc.org      www.frontissa.cat